Gallery

SWACHH BHARAT ABHIYAN @ GOSAI GHAT, SRIRANGAPATNAM, NOVEMBER 12,2017

SWACHH BHARAT ABHIYAN @ Raghavendra Goshala,Malur, October 16, 2017

GOU DIWALI & SWACHH BHARAT ABHIYAN @ Raghavendra Goshala,Malur, October 15, 2017

Vriksha Janani – Tree Plantation @ Raghavendra Goshala,Malur, July 7, 2017

Vriksha Janani – Tree Plantation @ Raghavendra Goshala,Malur, July 2, 2017

SWACHH BHARAT ABHIYAN @ Akhila Karnataka Prani Daya Sangha, Koramangala, April 9, 2017

Raghavendra Goshala (22 May, 2016)